Eurasijský svaz vytvořen v Minsku

15.10.2014 00:00

V hlavním městě Běloruska bylo 10. října oznámeno o vytvoření nového Eurasijského ekonomického svazu (EAES). K této unii, jehož členem je Rusko, Bělorusko a Kazachstán, se připojila Arménie. Zájem o členství projevil také Kyrgyzstán. V Minsku se také uskutečnil summit hlav států SNS - polticko-ekonomického sjednocení bývalých sovětských republik.

Summitu SNS v Minsku se zúčastnili prezidenti Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Tadžikistánu, Kyrgyzstánu, Arménie, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Moldavska. Ti podepsali v Minsku balíček dokumentů v oblasti hraniční kontroly, migrace, boje s šířením drog a obchodem s lidmi, a také dokumenty v oblasti finanční rozvědky. Příští summit členských zemí SNS se uskuteční na podzim 2015 v Kazachstánu.

Eurasijský ekonomický svaz, poté co se k němu připojí Arménie, bude z hlediska HDP na pátém místě mezi nejdůležitějšími regionálními ekonomickými organizacemi jako je EU. Bude to největší ekonomické integrační uskupení na postsovětském prostoru s 190 miliony obyvateli.
EAES bude do určité míry analogií Evropské unie. Všichni účastníci EAES se zavázali zaručit svobodný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Provádět koordinovanou politiku v klíčových ekonomických oblastech - obchodu, energetice, průmyslu, zemědělství a dopravě. Není vyloučeno, že v EAES bude také zavedena společná měna.


 

 

czech.ruvr.ru/2014_10_10/V-Minsku-byl-zalozen-novy-ekonomicky-blok-1951/